שותפויות ותקשורת מקרבת

סדנאות לארגונים​

במה עוסקת הסדנה?

סדנת תקשורת מקרבת ושותפויות עוסקת בדרכי חשיבה, עקרונות מפתח ופרקטיקות יישומיות לפיתוח וטיפוח שיתופי פעולה בריאים בסביבות מורכבות. האתגרים המשמעותיים העומדים בפני מנהלים ברשות מקומית, חוצים אגפים, מחלקות ותחומי אחריות. 
בסביבות מורכבות, עתירות ממשקים, אילוצים ואינטרסים, בניית שותפויות היא מיומנות קריטית לקידום פרויקטים גדולים ומטרות חשובות. הסדנה תשלב עקרונות מרכזיים לבניית שותפויות ברוח התקשורת המקרבת, דוגמאות מעשיות וכלים מהשטח הניתנים ליישום מידיי.  

הסדנה כוללת:
לימוד ותרגול כלים (חשיבתיים ומעשיים) לפירוק התנגדויות ולשחרור חסמים ותקיעויות.
לימוד תרגול כלים (חשיבתיים ומעשיים) ליצירת חיבורים, שיתופי פעולה, גיוס משאבים ומינוף פעילות.
בניית מפת דרכים ראשונית לקידום אתגר או מטרה חשובים שרוצים לקדם. 
משך הסדנה:  3 שעות.

למי זה הכי מתאים?

מנהלים ומנהלות בארגון

איפה הסדנה?

זום או חדר ההדרכה בארגון

מילים טובות